PONCHES
NOMBREEQUIPOSO
Yeiper de Jesus Castilo Freseros 7
Jon Sintes Freseros 5
Arturo Valdez Freseros 4
Aldo Montes Freseros 4